سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع «شرح زیارت اربعین» – قسمت سوم

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع «شرح زیارت اربعین» – قسمت سوم

Share

در این مقاله از خاکریز فرهنگی وارثین فیلم کامل سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع «شرح زیارت اربعین» ارائه شده است. کاربرانی که تمایل دارند با به رشته تحریر در آوردن متن سخنرانی با خاکریز فرهنگی وارثین همکاری کنند، می توانند از قسمت دیدگاه ها آمادگی خود را اعلام و از بخش تعاملی کانال سروش

Share
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع «شرح زیارت اربعین» – قسمت دوم

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع «شرح زیارت اربعین» – قسمت دوم

Share

در این مقاله از خاکریز فرهنگی وارثین فیلم کامل سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع «شرح زیارت اربعین» ارائه شده است. کاربرانی که تمایل دارند با به رشته تحریر در آوردن متن سخنرانی با خاکریز فرهنگی وارثین همکاری کنند، می توانند از قسمت دیدگاه ها آمادگی خود را اعلام و از بخش تعاملی کانال سروش

Share
Pushe.init("0gr64yppv3wovnqg"); Pushe.subscribe(); Pushe.subscribe(options);