انتقال محتوای تارنما به روت هاست
جهت تسهیل دسترسی به امکانات و خدمات تارنما صورت گرفت

انتقال محتوای تارنما به روت هاست

ضمن تبریک مجدد فرا رسیدن ماه رجب المرجب و سالروز میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام، به اطلاع می رساند همزمان با این روز فرخنده، محتوای نسخه جدید تارنما به روت هاست منتقل شد.

آخرین اخبار

انتقال محتوای تارنما به روت هاست
جهت تسهیل دسترسی به امکانات و خدمات تارنما صورت گرفت

انتقال محتوای تارنما به روت هاست

ضمن تبریک مجدد فرا رسیدن ماه رجب المرجب و سالروز میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام، به اطلاع می رساند همزمان با این روز فرخنده، محتوای نسخه جدید تارنما به روت هاست منتقل شد.
Pushe.init("0gr64yppv3wovnqg"); Pushe.subscribe(); Pushe.subscribe(options);