دست قدرت خدا

دست قدرت خدا

این مقاله از خاکریز فرهنگی وارثین به گزارشی از نکته مهم بیانات رهبر انقلاب در نماز جمعه پرداخته است.؛
Pushe.init("0gr64yppv3wovnqg"); Pushe.subscribe(); Pushe.subscribe(options);